2016 KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLAR HAKKINDA

2016_HAVA_KARA_DENİZ_HARP_OKUL_BAŞVURU

2016 Kara, deniz, hava harp okullarına girmek isteyen adaylar aşağıdaki yazıyı dikkatlice okumasında büyük fayda vardır. Kara, deniz ve hava harp okullarına genel başvuru koşulları nelerdir? bu sorunun cevabı maddeler halinde yazımızın devamında tüm ayrıntılarıyla verilmiştir. Genel başvuru koşulları toplam 18 maddeden oluşmaktadır. Tüm maddeleri aşağıda bulabilir, ayrıntıları kaçırmadan bilgilenebilirsiniz.

Başvuracak adayların dikkatlice okumasında büyük fayda vardır.

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,

3. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

4. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

5. 2016 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı
almış olmak,

6. Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve OSYS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:

a. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
b. 11058 Fen Lisesi
c. 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
ç. 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
d. 11066 Özel Fen Lisesi
e. 11025 Özel Lise
f. 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
g. 30028 Lise Programı
ğ. 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
h. 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,
ı. 50019 Öğretmen Lisesi,
i. 11122 Sosyal Bilimler Lisesi
mezunu olmak,

NOT: Ara sınıflarda yukarıda belirtilen okul türleri dışında bir okulda okumamış olmak şartıyla, yukarıdaki okul türlerinden 11147 Özel Temel Lise’ye geçmiş olan adaylar da başvuru yapabilirler.

7. En fazla 20 yaşında olmak (1996 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate
alınır.)

8. 2016 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılında mezun olmak.

9. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.

10. 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’uncu maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş
Koşullarını” taşımak

11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

12. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

13. Okula karşı sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

14. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15. Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16. Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.

17. Harp Okulları seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinden elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

18. Birden fazla Harp Okuluna başvurmak isteyen adayların, belirtilen İnternet adreslerine girerek her bir okul için
ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

Yorum yapın