2016 ÖSYM BELİRLENEN SANAT DALLARINDA ÜSTÜN YETENEKLİ ADAYLAR NASILYERLEŞTİRİLECEK?

2016_ösym_üstün_yetenekli_adayların_yerleştirilmesi

2016 ÖSYM Belirlenen sanat dallarında üstün yetenekli adayların yerleştirme işlemi nasıl olacaktır. Üstün yetenekli adayların, ilgili bölümlere yerleştirilmeleriyle ilgili adımların nasıl işlediğinin ayrıntılı bilgisi yazımızın devamında yer almaktadır.

Belli sanat dallarında üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerin, ilgili sanat dallarında eğitim yapmak kaydıyla,
yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili
yükseköğretim kurumlarınca yürütülecektir. Bu adayların üstün yeteneklerinin belirlenmesi için adayların değerlendirme
ve seçme işlemleri, ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır.

Yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2016-LYS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

b) Ortaöğretim Başarı Puanı

c) 2016-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday Güzel Sanatlar Lisesinin Resim  alanından geliyorsa) (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P )

2015-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır.

2015-ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

 

Yorum yapın