2017 EYDS-4 Başvuru Kılavuzu İçin Tıkla!

2017 EYDS-4 sınava başvurmak için adaylara rehberlik etmesi için ÖSYM’nin yayımladığı başvuru kılavuzu bulunmaktadır. Bu kılavuzda  başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı, sınav başvuru ücretinin nasıl yatırılacağı, sınava ilişkin bilinmeyenler, sınav salonuna getirilmesi yasak olanlar ve daha bir çok konuda adayları aydınlatmaya yarayan bilgiler bulunmaktadır.

osym

6114 sayılı Kanun’un 3. Maddesi 2. Fıkrasının (a) bendinin verdiği yetki ile bilgisayar üzerinde (elektronik sınav) Merkezimiz tarafından İngilizce alanında Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılacaktır.

4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan e-YDS, aynı Yönetmelik uyarınca Merkezimiz tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğer olacaktır. e-YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.

ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği ÖSYM tarafından belirlenmektedir. İlgili kanun gereğince; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliği hususunda alınan karar ve eşdeğerlik tablolarına ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir.

2017 EYDS-4 Başvuru kılavuzu için tıkla