2017 JANA Sınavı Başvuru Koşulları Nedir?

2017 JANA sınavının başvuru koşulları nedir? 2017 JANA sınavına hangi durumlarda giremem? 2017 JANA sınavına girebilmek için adaylardan istenen koşullar, kriterler nelerdir?

2017 JANA sınavının başvuru koşulları yazımızın devamında yer almaktadır.

osym_jana_basvuru

BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar yazılı sınav için başvurabilirler.

Genel Koşullar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

c) Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak, ç) Yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

d) Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak,

e) Önceden çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

f) Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmaması veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

g) Aday Hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmamak,

ğ) Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

h) Adaya yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak, ı) Başvuru, sınavlar ve kesin kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak adaylar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar

a) TSK – Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, Muvazzaf Astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesi veya geçici sağlık kurullarından “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

b) TSK- Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;

  •  Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,
  •  Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,
  •  Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,
  •  Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,
  •  Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,
  •  İşitme ve görmede kusuru bulunmamak,
  •  Ağız, çene ve diş yapısı yönünden kusur bulunmamak,
  •  Türkçe’yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),

Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar

a) Başvuru yılı itibariyle ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 1) Ön lisans son sınıf/mezunu adaylar için; 25 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olmak), 2) Lisans son sınıf/mezunu adaylar için; 27 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak (01 Ocak 1989 ve daha sonra doğmuş olmak

b) Yazılı Sınav Kılavuzundaki boy kilo tablosunda yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar

a) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okullarından en az ön lisans eğitim düzeyinde mezun olmak veya en geç kayıt kabul tarihine kadar (Muhtemelen Ağustos 2016) mezun olabilecek durumda olmak, (Kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır.)

b) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az ön lisans düzeyinde mezun olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte aynı zamanda lise/dengi okul öğrenimini yazılı sınav kılavuzda kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmış olmak, (Kaynak olarak gösterilmeyen Lise/dengi okul mezunlarının başvuruları kabul edilmemektedir.)

c) Yükseköğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak,

d) Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olmak.