2017 STS Tıp Doktorluğu İlkbahar Dönemi Sınavında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

2017 STS tıp doktorluğu sınavında ÖSYM’nin adaylardan sınavının kabul olması için zorunlu kıldığı bazı durumlar vardır. Bunlardan bazıları kopya çekmemek, cevap kağıdında ki işaretlemelerin doğru ve uygun olması gibi. Adayların sınavının geçerli sayılabilmesi için belirlenen kurallar yazımızın devamında yer almaktadır.

osym_sts_tıp

  • sınava, atandığı salonda girmesi,
  •  sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
  • kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
  • cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
  • soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
  • cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına sınav süresi içinde işaretlemiş olması,
  • sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
  • salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

Tüm bu kurallara ek olarak; Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılır.