İki Üniversite İçin Rektör Alınacak!

YÖK yaptığı açıklamada iki üniversite için rektör adaylığı ilanı olduğunu duyurdu. Duyuruda Abdullah Gül Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi ne rektör ataması yapılacağı açıklandı. Bu ilanlara başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını yazımızın devamından öğrenebilirsiniz. Başvuru işlemleri için hangi adımları uygulamalısınız. Rektör ataması yapılacak kişilerde hangi özellikler bulunmalıdır? Buda yazımızın devamında yer almaktadır.

yok

1- 18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre “Abdullah Gül Üniversitesi” ve “Pamukkale Üniversitesi” ne rektör ataması yapılacaktır.

2- İlgilenenler 05.12.2016 tarihinden 12.12.2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunabilirler.

3- Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde;

  • “Profesör” olarak en az üç yıl görev yapmış olması,
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması,
  • Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması,

şartları aranacaktır.

4- Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir.

5- Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.

6- Adaylar sadece 1 Üniversitenin Rektörlüğü için başvurabilirler.

Başvuruda kullanılacak Rektör Adayı Bilgi Formu’nu indirmek için tıklayınız.

Not: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, “rektoraday@yok.gov.tr” adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.

Yorum yapın