MEB’e Bağlı Kurumlar İçin Yönetmelik Yayımlandı!

MEB’e bağlı kurumlar için yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin yayımlandığını MEB ana sayfasından kamu oyuna duyurdu. Duyurunun ayrıntılarına yazımızın devamından erişebilirsiniz. MEB’e Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği aşağıda yer almaktadır.

meb_yonetmelik

Yapılan  düzenleme:

1-   “26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” ile “15/8/1983 tarihli ve 83/9650 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği” hükümleri sadeleştirilerek ” Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” adıyla yürürlüğe konulmuştur.

2-    Belletici öğretmen, nöbetçi belletici öğretmen, etüt, evci öğrenci gibi kavramların tanımı yapılmıştır.

3-    Paralı veya parasız yatılı öğrencilik ile bursluluk sınavına başvuru şartları ayrı ayrı belirlenmiştir.

4-   Ailenin maddi durumunun tespitine ilişkin daha açıklayıcı ve belirleyici ifadeler ile beyannamenin istenmeyeceği öğrenci ailelerinin kapsamındaki kanunlara yer verilmiştir.

5-     Merkezi sistem sınav komisyonu yerine bursluluk sınav komisyonu oluşturulmuştur.

6-     İl/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunun oluşumu ve görevleri, günün gelişen şartları ve teknolojik alt yapıya bağlı olarak güncellenmiştir.

7-     Okul yatılılık ve bursluluk komisyonunun oluşumu ve görevlerine yer verilmiştir.

8-    2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrenciler yanında Terörle Mücadele Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların öğrenci olan çocukları da % 10’luk dilime dâhil edilmiştir.

9-     Kontenjan dağılımına çalışan, emekli olan ya da vefat eden sözleşmeli öğretmenlerin çocukları da dâhil edilmiştir.

10-  Bulunduğu yerde özel eğitim ortaokulu bulunmayan velilerin de çocukları kontenjana dâhil edilmiştir.

11-  Merkezî Sistem Sınav Komisyonunca belirlenen; parasız yatılılık ve burslulukla ilgili sınav, tercih, yerleştirme ve kayıt işlemlerinin Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak e-Kılavuzla duyurulacağı hükme bağlanmıştır.

12-  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren çocukların sınavsız olarak doğrudan pansiyona yerleştirilecekleri hususuna yer verilmiştir.

13-  Ortaöğretim kademesindeki özel eğitim meslek liselerinde yatılılığa yerleştirme ile ilgili iş ve işlemlerin Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.

14-  Boş kontenjan kalması hâlinde; öncelikle okulun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe bağlı diğer ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, yine boş kontenjan kalması hâlinde ise diğer genel müdürlüklere bağlı ortaöğretim kurumlarının öğrencileri aynı esaslar çerçevesinde il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından parasız veya paralı yatılı olarak yerleştirileceği hükme bağlanmıştır.

15-  Parasız yatılılığa yerleştirme işlemlerinin her yıl Bakanlıkça belirlenen tarihten başlayıp aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılacağı hükme bağlanmıştır.

16-  Bakanlıkça 31 Aralık tarihinden sonra açılan pansiyonlara nisan ayının son iş günü mesai bitimine kadar parasız yatılı öğrenci yerleştirilebileceği ifadesine yer verilmiştir.

17-  Yatılı öğrencinin yatılılığı; naklin yapıldığı okul pansiyonunda açık kontenjan bulunması hâlinde bu pansiyonda, açık kontenjan bulunmaması hâlinde ise, il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından yerleştirildiği pansiyonda devam edeceği belirtilmiştir.

18-  Nakli yapılan yatılı öğrencinin yatılılığı, yerleşim birimindeki pansiyonlarda açık kontenjan bulunmaması hâlinde öğrencinin yatılılığının sona ereceği hükme bağlanmıştır.

19-  Aynı yerleşim birimindeki pansiyonlar arasındaki nakil işlemleri pansiyonların kapasite ve açık kontenjanları dikkate alınarak il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından değerlendirileceği hususu hükme bağlanmıştır.

20-  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre okul değiştirme cezası alan yatılı öğrenciler il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından durumlarına uygun başka bir pansiyona yerleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan maddeler sadece 20 sini oluşturmaktadır. Ancak MEB’in yayımladığı toplam 52 maddenin tamamına hemen aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Alınan Kararların Devamı İçin Buraya Tıklayın

 MEB’E Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği´ni indirmek için TIKLAYIN.

Yorum yapın