ÖSYM YGS ve LYS Puan Hesaplamak İçin Tıkla

ÖSYM YGS ve LYS puanlarınızı hesaplamak için yazımızın devamını okuyunuz.

ÖSYM YGS ve LYS Puanlarınızı hesaplamak için tıklayın

ösym_ygs_lys

Sonuçlar internetten duyurulacak.Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, YGS sonuçlarını, TC. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin (https://sonuc.osym.gov.tr)internet adresinden öğrenebilecek.Sonuçlara ilişkin sayısal değerler ÖSYM’nin(http://www.osym.gov.tr/) internet adresinden bildirilecek.

ÖSYM YGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR?

YGS’ de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.Adayların, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

  •  Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış, cevapların sayısı saptanacaktır Doğru cevap sayısından yanlış, cevap sayısının dörtte biri alınarak adayın ilgili testten almış, olduğu ham puan bulunacaktır
  • Son sınıfta okumakta olan tüm Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
  • Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
  • Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm Adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek ve Adayların puanlan diğer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve ağırlıklandırılarak, Adayların Ağırlıklı YGS puanlan (AYGS) hesaplanacaktır. AYGS puanlarının hesaplanabilmesi için Adayların YGS testlerinin (Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri) en az ikisinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşullan sağlayan adaylar için AYGS puanlan hesaplanacaktır.

AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlan oluşturulacaktır AYGS puanlan YGS puanlarına dönüştürülürken, ilgili testlerin her birinden 4 ham puan alan Adayların 140 YGS puanı; 8 ham puan alan Adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacaktır.

ÖSYM LYS PUANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR?

LYS ‘de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacaktır.Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

  •  Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış, cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış, cevap sayısının dörtte biri alınarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
  •  Son sınıfta okumakta olan tüm Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
  •  Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
  •  Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testte en az bircevabi bulunan tüm Adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek ve Adayların puanları diğer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve ilgili katsayılarla ağırlıklandırılarak , Adayların ağırlıklı LYS puanlan (ALYS) hesaplanacaktır

ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanlan oluşturulacaktır. ALYS puanlan LYS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan Adayların 180 LYS puanı almaları sağlanacaktır.

Yorum yapın