YÖK UNESCO 2018-2019 Yılları Anma ve Kutlama Yıldönümü Hakkında Duyuru Yaptı!

YÖK UNESCO 2018-19 yılları anma ve kutlama yıldönümü hakkında duyuru yaptı. Duyurunun ayrıntılarına yazımızın devamından erişebilirsiniz.

yok

2018-2019 yılları için UNESCO ile ilişkilendirilebilecek önemli şahsiyet veya tarihi olaylara ilişkin anma ve kutlama yıldönümleri başvuru süreci başlamıştır. Adaylık dosyalarının hazırlanarak gönderilmesi talep edilmektedir.

Bir önceki dönemde uygulandığı şekilde UNESCO Yürütme Kurulunun 195.Oturumunda alınan karara istinaden, Yıldönümü Programlarının etkisinin genişletilmesi amacıyla revize edilmiştir.

Yapılan değişikliklerin coğrafi dağılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği dengesi, metodoloji, kaynak bulma, ölçme ve değerlendirme, dönemsellik gibi hususların yanı sıra diğer kriterlerin de yer aldığı detaylı bilgiler ve başvuru formu ekte yer almakta olup, üye devletler UNESCO tarafından özellikle dengeli coğrafik dağılım ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesiyle programın kalitesi, temsili ve görünürlüğü arttıracak öneriler yapmaya davet edilmektedir.

Her üye devlet, 2018-2019 yılları için iki yıldönümü önerisinde bulunabilecektir. Bu önerilerden birinin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde olması beklenmektedir.

UNESCO’ya yapılacak yıldönümü başvurularının ulusal düzeyde öneme sahip olmasının yanı sıra UNESCO kriterlerine göre uluslararası alanda ve evrensel boyutta tanınan ve görünürlüğü olan önemli şahsiyetler veya tarihi olaylardan seçilmesi, önerilerin 2018 veya 2019 yılları dikkate alınarak anma ve kutlama yıldönümünün 50 ve 100’ün katları şeklinde sunulması beklenmektedir.

Yukarıda belirtilen ana hatlarıyla özetlenen ve UNESCO kriterleri göz önünde bulundurularak, uygun görülen önemli kişi veya olaylara ilişkin ekteki başvuru formuna göre hazırlanarak 15 Aralık 2016 tarihine kadar UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.

Yorum yapın